ในปี 2019 ทาง HIKVISION ได้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆอาทิ กล้อง AI Deepinview & Deepinmind Seires , ระบบเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับด้วย Acusense ,กล้องภาพมีสีแม้จะในที่แสงน้อย ColorVu .

เทคโนโลยี Colorvu
เทคโนโลยี ภาพสีตอนกลางคืนโดยใช้เเสงเพียงเเค่เล็กน้อยเท่านั้น...


เทคโนโลยี H.265+
เทคโนโลยี ที่ลดแบนวิชที่ใช้ลงทำให้ใช้พื้นที่เก็บน้อยลง...
Acusense.html

เทคโนโลยี Acusense
เทคโนโลยีที่ช่วยทำให้กล้องวรจรปิดสามารถแยกแยะวัตถุ และแจ้งเตือนเฉพาะมนุษย์และรถยนต์ได้ ลดอัตราการแจ้งเตือน ที่ผิดพลาด...เทคโนโลยี Thermal
เทคโนโลยี กล้องตรวจจับความร้อน...
อ่านต่อ
เทคโนโลยี People counting
เทคโนโลยี นับคนเข้าออก...


เทคโนโลยี Deepin view
กล้องตระกูล Deepin เป็นกล้องที่ใช้ เทคโนโลยี Deeplearning
อ่านต่อ