AcuSense คือ?

AcuSense คือเทคโนโลยีที่ทำให้ความแม่นยำในการตรวจจับเพิ่มขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี ดีปเลินนิ่ง เข้ามาช่วยทำให้มีอลามที่ผิดพลาดน้อยลง

  
 
DS-2CD2726G1-IZ
2 MP IR Varifocal Dome 
Network Camera

DS-2CD2626G1-IZ
2 MP IR Varifocal Bullet 
Network Camera
 

DS-2CD2T26G1-4I/SL
2 MP IR Fixed Bullet 
Network Camera
 
 
DS-2CD2T26G1-2I/4I
2 MP IR Fixed Bullet 
Network Camera
DS-2CD2326G1-I/SL
2 MP IR Fixed Turret 
Network Camera

DS-2CD2326G1-I
2 MP IR Fixed Turret
Network Camera

DS-2CD2126G1-I
2 MP IR Fixed Dome Net
work Camera
 
 
    

DS-2CD2746G1-IZ
4 MP IR Varifocal Dome 
Network Camera

DS-2CD2646G1-IZ
4 MP IR Varifocal Bullet 
Networt Camera


DS-2CD2T46G1-4I/SL
4 MP IR Fixed Bullet 
Network Camera


DS-2CD2346G1-I/SL
4 MP IR Fixed Turret 
Network Camer

DS-2CD2T46G1-2I/4I
4 MP IR Fixed Bullet 
Network Camera

DS-2CD2346G1-I
4 MP IR Fixed Turret 
Network Camera
 

DS-2CD2146G1-I
4 MP IR Fixed Dome 
Network Camera
 
  

DS-7600NXI-I2/4S
Hivision AcuSense NVR

DS-7700NXI-I4/4S
Hikvision AcuSense NVR 

DS-7600NXI-I2/P/4S
Hivision AcuSense NVR 

DS-7700NXI-I4/16P/4S
Hivision AcuSense NVR
    
 
iDS-7204/08 HUHI-M2/S
Turbo AcuSense DVR
 
iDS-7204/08HUHI-K2/4S
Turbo AcuSense DVR
 
iDS-7204/08/16HQHI-M1/S
Turbo AcuSense DVR

iDS-7204/08HUHI-K1/4S
Turbo Acusense DVR 
 

iDS-7208/16HQHI-K2/4S
Turbo HD DVR


iDS-7208/16HQHI-K2/4S
Turbo HD DVR
 


iDS-9016HUHI-K8/16S
Turbo HD DVR 
 

iDS-7316HUHI-K4/16S
Turbo HD DVR
 
iDS-7204/08HUHI-M1/S
Turbo HD DVR

iDS-7208/16HQHI-M2/S
Turbo HD DVR 
  
    

       ติดต่อฝ่ายขาย                             ติดต่อช่าง IT
         : 088-272-3820                          : 095-521-4033
         : 095-756-4564