People Counting คือ?

People Counting คือเทคโนโลยีที่ช่วยในการนับคนเข้าออกโดยในปี 2019 ได้มีการพัฒนาความแม่นยำ ความเร็วในการประมวลผล 


  
iDS-2CD6810F/C
Dual-Lens People Counting 
Camera
 
iDS-2CD6810F-IV/C
Outdoor Dual-Lens People Counting
Camera