ชุดย่อยของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อรับข้อมูลเชิงลึก ค้นหารูปแบบ และค้นพบความสัมพันธ์ในข้อมูล
Visitors: 12,892