People Counting คือ?

People Counting คือเทคโนโลยีที่ช่วยในการนับคนเข้าออกโดยในปี 2019 ได้มีการพัฒนาความแม่นยำ ความเร็วในการประมวลผล 


  
iDS-2CD6810F/C
Dual-Lens People Counting 
Camera
 
iDS-2CD6810F-IV/C
Outdoor Dual-Lens People Counting
Camera
                                                                                      
CONTACT US

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 :  บริษัท พี.เอส. โปรดักชั่น เทคโนโลยี
 : 083-785-5764
 : 02-115-1794
 : 
  LINE ID :  @hikvision-thai
 [email protected] ฝ่ายขาย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ