What is AI analytics?

          การวิเคราะห์ AI หมายถึงชุดย่อยของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อรับข้อมูลเชิงลึก ค้นหารูปแบบ และค้นพบความสัมพันธ์ในข้อมูล ในทางปฏิบัติ มันเป็นกระบวนการของการวิเคราะห์อัตโนมัติที่มนุษย์จะทำตามปกติ
          ในด้านการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ การวิเคราะห์ AI ใช้อัลกอริธึมอันทรงพลังในการตรวจจับ การจัดหมวดหมู่ และการวิเคราะห์วัตถุและการเคลื่อนไหวในมุมมองของกล้องโดยอัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุน เร่งการตอบสนอง และอำนวยความสะดวกในแนวทางปฏิบัติและกระบวนการใหม่ๆ

 

 

What does Hikvision offer?

 

vehicle-identification
Visitors: 13,777