What is Multi-dimensional perception?

         

          การจับภาพเป็นการจำลองการรับรู้การมองเห็นของเรา ซึ่งขยายขอบเขตการมองเห็นของผู้คน แต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถใช้ “ประสาทสัมผัส” อื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น การได้ยิน การดมกลิ่น การตรวจจับความร้อน หรือความสามารถในการรับรู้ของเครื่องอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการมองเห็นล่ะ? จริงๆ แล้ว แสงที่มองเห็นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดเท่านั้น ความยาวคลื่นและความถี่ที่แตกต่างกัน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถขยายจากแสงที่มองเห็นไปยังปลายทั้งสองด้านของสเปกตรัมที่รู้จัก 

 

          Hikvision ได้สำรวจเทคโนโลยีการรับรู้หลายมิติที่รับรังสีเอกซ์ รังสีอินฟราเรด คลื่นมิลลิเมตร คลื่นเสียง การแปรผันของอุณหภูมิ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยยกระดับความสามารถในการรับรู้ของเครื่องจักรไปสู่อีกระดับหนึ่ง และทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - “การตรวจจับ” สภาพแวดล้อมภายนอก การระบุเหตุการณ์และการให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สิ่งนี้สร้างความเป็นไปได้มากขึ้นสำหรับการรับรู้ของเครื่องเพื่อใช้ในสถานการณ์และแอปพลิเคชันที่กว้างขึ้น 
What does Hikvision offer?
Visitors: 8,894