Storage and Bandwidth challenges

          ตลาดความปลอดภัยในปัจจุบันมองเห็นแนวโน้มไปสู่ความละเอียดสูงขึ้นและคุณภาพของภาพที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความละเอียดที่สูงขึ้นต้องใช้แบนด์วิธเครือข่ายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่น กล้อง 8K ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติในปัจจุบัน สามารถผลิตข้อมูลได้มากกว่ากล้อง 1080p ถึง 16 เท่า ส่งผลให้ความจุและแบนด์วิธของโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลตึงเครียด นอกเหนือจากการสตรีมวิดีโอแล้ว การวิเคราะห์ด้วยกล้องยังสร้างฐานข้อมูลเมตาดาต้าขนาดใหญ่เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งขับเคลื่อนปริมาณธุรกรรมที่สูง ดังนั้นแบนด์วิธและระบบจัดเก็บข้อมูลจึงต้องมอบประสิทธิภาพที่โดดเด่นเพื่อให้ทันกับวิดีโอ 8K
What does Hikvision offer?
   
   
Visitors: 12,887